Vỏ bọc ma SAC_2045 - Phần 1 - Thuyết minh - 12/12 Tập


Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thế giới chìm trong “chiến tranh trường kỳ” do AI chi phối. Đội 9 chính là cứu tinh để chống lại các hình thức đe dọa mạng mới.