Vì một tương lai không bụng mỡ - Thuyết minh - 12/12 Tập


Vì vòng eo ngày càng kém thon, Hibiki Sakura quyết định đến phòng tập thể dục. Nhưng liệu cô có thể hòa nhập với những người tập tích cực khác?