Pokémon: Chuyến phiêu lưu của Pikachu và Koko - Thuyết minh - 1/1 Tập


Koko lớn lên trong rừng cùng một Zarudo cô độc. Sau khi gặp Satoshi và Pikachu, cậu khám phá ra thế giới loài người – và một âm mưu đe dọa nhà của mình!