Nhóc Trùm: Trở Lại Trong Nôi - Thuyết minh - 12/12 Tập


Bị đổ oan một vụ phạm tội ở công ty, Ted Templeton – giờ đã lớn – lại biến thành Nhóc Trùm để nằm vùng ở chỗ của anh trai Tim, đóng giả là một trong các nhóc tì của anh.