Elcano và Magellan: Hành trình bốn bể - Thuyết minh - 1/1 Tập


Chuyến thám hiểm của Elcano cùng các thủy thủ đoàn đầy vui nhộn và đối đầu với thách thức của thiên nhiên… Tháng 9 này cùng Elcano giương buồm ra khơi đến các vùng đất mới