Chú sói Balto 3: Sự thay đổi diệu kỳ - Thuyết minh - 1/1 Tập


Balto đã trở lại với một cuộc đua đầy thử thách giữa các chú chó và bảy đây và hành trình đây sóng gió đang chờ đoán Balto và những người bạn…